ÖZEL BSK KÜTAHYA ANADOLU HASTANESİ

Ali Paşa Mah.Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:9
Kütahya
Tel: (274)226 42 42
Web : www.bskanadolu.com.tr
Eposta : info@bskanadolu.com.tr

Kaliteli sağlık hizmetini Kütahya halkına sunmak için yeni yatırımlar ile yapılandırılan BSK Kütahya Anadolu Hastanesi, Kütahya’nın ilk özel hastanesi olarak hizmet veriyor.

BSK Kütahya Anadolu Hastanesi, 7 bin metrekare alanı 55 yatak kapasitesi bulunan, koroner yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım, dahili-cerrahi yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, fizik tedavi ünitesi, acil servis ünitesi, doğum ünitesi, radyoloji ünitesi, laboratuvar, endoskopi ünitesi, artroskopi, sistoskopi, göz fako cerrahi ünitesi, kadiyoloji ünitesi ve 24 saat ambulans hizmeti ile faaliyet gösteriyor.Genel Koordinatör’lüğünü Op. Dr. Hüseyin Erkan Tümtaş'ın, Başhekimliğini ise Op. Dr. Ahmet Şanlı’nın üstlendiği BSK Kütahya Anadolu Hastanesi tam gün kadrolu 28 hekim ile hastalarına hizmet sunuyor.

BSK Kütahya Anadolu Hastanesi, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Üroloji bölümleri ve ameliyathane ünitesi ile birlikte yeni doğan yoğun bakımı ve acil servisi ile faaliyet gösteriyor.


ACİL

ANESTEZİ VE REANİMASYON

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DAHİLİYE

DİŞ HASTALIKLARI

DERMATOLOJİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

GÖĞÜS HASTALIKLARI

GENEL CERRAHİ

GÖZ HASTALIKLARI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KULAK BURUN BOĞAZ

KARDİYOLOJİ

NÖROLOJİ

ÜROLOJİ

RADYOLOJİ

LABRATUVAR


OTOANALİZÖR , ROCHE COBAS İNTEGRA 400PLUS,ABBOTH,AEROSET

HORMON CİHAZI, ABBOTH,ARCİTECT İ200

HEMOGRAM CİHAZI,ABBOTH,EMERALD

ÜÇLÜ KARDİYOKPANEL, MİTSUBİSHİ KOGATRO LUTRON,PATFAST İMMUNASSY

KANGAZI,MEDİCA,EASY BLOOD GAS

OTAANALİZÖR, ROCHE COBAS İNTEGRA 400PLUS, TÜM BİYOKİMYA

SEDİMANTASYON, VACCUETE

HEMOGRAM CİHAZI, TAM KAN SAYIMI

KOAGILASYON, MT4

MANYETİK REZONANS,SİEMENS ,MAGNETOM VİSİON
 
NÖROLOJİK TESTLER-EEG-EMG
RADYOLOJİK TESTLER
• Magnetik Rezonans Görüntüleme
• Bilgisayarlı Tomografi -
• Digital Mammografi
• Direkt Röntgen
• Renkli Doppler USG
SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ
KLİNİK LABORATUVAR
KARDİYOLOJİK TESTLER
• EFOR TESTİ
• EKG
• EKOKARDİYOGRAFİ
• HOLTER

GENEL CERRAHİ TESLER-ENDOSKOPİK İNCELEMELER
GÖZ TESTLERİ
• Bilgisayarlı Görme Alanı İncelemesi
• Göz Tomografisi
• Göz Ultrasonu
• Biometri
• Cam Terapi, Toplam Tedav
• Gonyoskopi ve Kornea Çapı Ölçümü,(Bebek İçin)
• Göz İçi Basıncı Ölçümü (Bebek İçin)
• Göz Muayenesi (Bebek İçin) - Genel Anestezi Altında
• Kontakt Lens Muayene ve Uygulaması
• Kuru Göz Teşhis Testleri
• Nerve Fiber Analyzer
• OCT (Optik Koherens Tomografisi)
• Ön Segment Anjiografisi (İki Göz)
• Pakimetri
• Tonografi
• Oküler Ultrason ve Biyometri
• Arka Segment Renkli Resmi
• Santral Retinal Scanning)
 


Acil – Dr.Arif Tekeli-Dr.Murat Özcan-Dr.Murat Tekşen
-Anestezi Ve Reanimasyon –Uzm.Dr.Serdar Hergüner
-Beyin Ve Sinir Cerrahisi-Op.Dr.Ahmet Turan
-Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları-Uzm.Dr.Yaşar Durmaz
-Dahiliye-Uzm.Dr.Hayati Yavuz-Uzm.Dr.Ali Osman Avcı
-Diş Hastalıkları-Dr.Sadık Yıldız-Dr.Zehra Öğüt
-Dermatoloji-Uzm.Dr.Aysun Tekeli
-Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon-Yrd.Doç.Dr.Elif Aksakallı
-Göğüs Hastalıkları-Uzm.Dr.Osman Zeki Çoşkun
-Genel Cerrahi-Uzm.Dr.Ahmet Şanlı-Uzm.Dr.Mehmet Altan Bitirim
-Göz Hastalıkları-Op.Dr.Hüseyin Erkan Tümtaş-Op.Dr.Atilla Hacıbekiroğlu-Op.Dr.Ümit Kaplan
-Kadın Hastalıkları Ve Doğum-Op.Dr.Mustafa Kuthan Karakoç-Op.Dr.Atalay Yıldırım-Op.Dr.Meryem Mükerrem Tümtaş
-Kulak Burun Boğaz-Op.Dr.Akın Zengin
-Kardiyoloji-Uzm.Dr.Ahmet Sakallı
-Üroloji-Op.Dr.Alp Alptekin
Ortopedi Ve Travmatoloji-Op.Dr.Süha Yörük-Op.Dr.Abdullah Şarlak
-Radyoloji-Uzm.Dr.İrfan Çapraz
-Labratuvar-Uzm.Dr.Emine Akın Çakır