ÖZEL BİLGE HASTANESİ

Bankalar cad.Ağa Cami Karşısı No:77-79
Adapazarı Sakarya
Tel: (264) 274 41 22
Web : www.bilgehastanesi.com.tr
Eposta : halklailiskiler@bilgehastanesi.com.tr

Bilge Hastanesi 1999 yılında 50 yatak kapasiteli olarak kurulmuştur. İlk kuruluş tarihinden itibaren Op.Dr. İsmet Kartal hastanenin Başhekimliğini yürütmektedir. Hastanemiz deneyimli doktor kadrosu, eğitimli sağlık personeli ve diğer tüm çalışanları ile Bankalar Caddesi 77-79 Adapazarı’nda 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir.

    Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde aynı çatı altında, uygun ve ekonomik koşullarda tüm bölge insanımıza; Adapazarlılara sunmaktır.Kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, insana değer veren hekimler ve sağlık uzmanları ile hizmet vermektir.


Genel Cerrahi Uzmanı   Op.Dr.İsmet KARTAL
Genel Cerrahi Uzmanı   Op.Dr.Kubilay GÜNDOĞDU
Dahiliye Uzmanı    Uz.Dr.Ayhan AYDIN
Hemodiyaliz   Dr.Aydoğan ARSLAN
Ortopedi ve Travmatoloji Op.Dr.Selamettin DEMİRCİ
Beyin Cerrahi(Nöroşiruzi) Op.Dr.İmran SAFİ
Çocuk Hastalıkları Uzmanı  Uz.Dr.Şerafettin YAMAN
Üroloji(Bevliye) Op.Dr.Fahri SAYGILI
Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Ertan ÖZKURAL
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  Op.Dr.Ertan ÖZKURAL
Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı  Op.Dr.Ahmet KORKMAZ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı  Uz.Dr.Münir AYDIN
Nöroloji Uzmanı Uz.Dr.Zekiye ARİFOĞLU
Nöroloji Uzmanı Uz.Dr.Cengiz DURAT
Nöropsikiyatri Uz.Dr.Mehmet KAHKECİ
Psikolog Uz.Neslihan TUĞRUL
Radyoloji Uzmanı Uz.Dr.Leyla YILDIZ
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uz.Dr.Hüseyin GÜVEN
Biyokimya Uzmanı Dr.Ecz.Şefik GÜVEN
Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu CANDEMİR
Fizyoterapist Ayşe BAŞ
Fizyoterapist Ahmet BAŞ • GENEL CERRAHİ
 • DAHİLİYE
 • HEMODİYALİZ
 • ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
 • BEYİN CERRAHİ(NÖROŞİRUZİ)
 • ÇOCUK HASTALIKLARI
 • ÜROLOJİ(BEVLİYE)
 • GÖZ HASTALIKLARI
 • KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
 • KULAK-BURUN-BOĞAZ
 • FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 • NÖROLOJİ
 • NÖROPSİKİYATRİ
 • PSİKOLOG
 • RADYOLOJİ
 • ANESTEZİ VE REANİMASYON
 • BİYOKİMYA
 • BESLENME VE DİYET

Hemodiyaliz
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Radyoloji
Check up
Ameliyathane Ve  Doğum
Biyokimya ve Hormon Laboratuvarı
Yoğun Bakım
Yataklı Servis
Endoskopi
ESWL(Taş Kırma)
Odyometri Laboratuarı
Psikoteknik Laboratuarı
Gezici Sağlık Aracı


 • SGK
 • Acıbadem Sigorta A.Ş.
 • ADAC Sigorta A.Ş.
 • Agis Sigorta A.Ş.
 • AIG Sigorta A.Ş.
 • Ak Sigorta A.Ş.
 • Allianz Sigorta A.Ş.
 • Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.
 • Aviva Sigorta A.Ş.
 • Axa Oyak Sigorta A.Ş.
 • Başak Sigorta A.Ş.
 • Demir Hayat Sigorta A.Ş.
 • İsviçre Sigorta A.Ş.
 • Genel Yaşam Sigorta A.Ş.
 • Güneş (Med-net) Sigorta A.Ş.
 • Güven Sigorta A.Ş.
 • Yapı Kredi Sigorta A.Ş.