ORTADOĞU TIP MERKEZİ

İvedik Cad. No: 338/A-B
Yenimahalle Ankara
Tel: (312) 315 55 45
Web : www.buyukortadogutip.com.tr
Eposta : info@buyukortadogutip.com.tr

1981 yılında Hamamönünde küçük bir mekanda hizmet vermeye başlayan Ortadoğu Tıp Merkezi, faaliyetini aralıksız sürdürdü. Merkez bin 500 m2‘lik bir alanda faaliyet gösteriyor.Tıp Merkezi her branşta uzman hekim muayenesi, modern ameliyathanesi, 24 saat aralıksız hizmet veren acil servisi, laboratuarı, görüntüleme merkezi, kardiyoloji, fizik tedavi, estetik ve güzellik merkezi ile ileri tetkik ve tedavi üniteleriyle yöre halkına en kapsamlı, en kaliteli ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunuyor.


Dahiliye
Kadın Hastalıkları
Ortopedi
Kardiyoloji
Gastroenteroloji
Dermatoloji
Fizik Tedavi
Psikiyatri
Çocuk
Üroloji
Radyoloji
Anestezi
Göz
Kbb
Diş

TEŞHİS-TEDAVİ ÜNİTELERİ

Ameliyathane (Göz-KBB-Genel Cerrahi- Kadın Doğum-Ortopedi-Üroloji)
Tomografi
Endoskopi
İdrar Kaçırma
Panoramik Diş Filmi
Mamografi
Renkli Dopler
Ultrason
Laboratuvar Tetkikleri
Radyoloji Tetkikleri