NPİSTANBUL NÖROPSİKİYATRİ HASTANESİ

Alemdağ Cad. Site Yolu No: 29
Ümraniye İstanbul
Tel: (216) 633 06 33
Web : www.npistanbul.com
Eposta : info@npistanbul.com

Depresyondan bağımlılığa, otizmden şizofreniye, baş ağrısından alzheimera, basit korkudan panike, uykusuzluktan stres bozukluğuna, öğrenme güçlüğünden hiperaktiviteye, sinir krizinden epilepsiye, basit uyuşmadan kas hastalığına, gerilim baş ağrısından migrene pek çok rahatsızlığın tedavinin gerçekleştiği Npistanbul Nöropsikiyatri Hastanesi,2006’dan bu yana hastalık gruplarının tedavisinin yapan İlk Özel Nöropsikiyatri Hastanesi konumunda.

Gruba Bağlı Kurum/Hastane/Klinik


Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi,
NPİSTANBUL Etiler Polikliniği,
İDER(İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı)
Tanı Üniteleri
MR, Fonksiyonel MR 1.5T, Biyokimya-Toksikoloji laboratuarı- İlaç kan düzeyi-Farmakogenetik laboratuarı, Nöropsikoloji laboratuarı, Uyku laboratuarı, QEEG(Beyin Haritalaması),Elektrofizyoloji Laboratuarı, Klinik Psikoloji Laboratuarı, Nörokognitif testler, Farmakogenetik Birimi, EMG, Psikoteknik Değerlendirme Merkezi

Tedavi Üniteleri
EKT (Elektrokonvulsif Terapi), tTMU (Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım), Tüm Servisler, yoğun bakım, Ergoterapi (müzik terapi, resim, ebru ve takı sanatı), fototerapi, psikoterapi birimi (bireysel-grup), CES (Kraniyal Elektro Terapi Uyarım), Nöroterapi (Neuro-Bıofeedback / Sinir Geri Bildirim Tedavisi), Zihinsel Eğitim (Rehacom)

Laboratuarlar 

Toksikoloji ve Biyokimya laboratuarı: Bağımlılık hastalarında ve madde kullanım riski taşıyan hasta gruplarında kanda, idrarda ve saç telinde toksikolojik taramalar hastanemizde yapılabilmektedir. Hastanemizde sunulan temel biyokimyasal hizmetler ve toksikoloji çalışmaları uzmanlaşmış biyokimya teknik kadrosu ile yürütülmektedir.

Uyku laboratuarı: Uykunun tam olarak değerlendirilmesinde hasta ve yakınlarının sağladığı bilgiler; polisomnografiden elde edilen veriler ve diğer fizyolojik değerlendirmeler  esas alınmaktadır.Uyku laboratuarları nöroloji, KBB, göğüs ve psikiyatri uzmanlarının ortak disipliner yaklaşımı gereken bir faaliyettir. Tedavide psikiyatrik yaklaşım çoğu defa gerekir. Laboratuar sorumluluğu bu bilinçle yürütülmektedir.

Fototerapi:Bu tedavi yöntemi ilaç tedavisi ile beraber mevsimsel duygudurum bozukluklarında ayrıca süreğen yorgunluk sendromu, değişen mesai saatleri nedeniyle ya da jet lag nedeniyle uyku bozukluğu yaşayanlarda, ilaç tedavisi uygulanamayan gebelerde uygulanabilmektedir.

Nöropsikoloji laboratuarı: CEEG ile kişinin sıkıntılarının beyin biyoelektrik faaliyetine yansımalarını, muhakeme yeteneği, dikkat ve konsantrasyon becerileri, bu becerileri kullanma süresi ve sürekliliği, algı reaksiyon zamanları gibi bilgisayar modülasyonlu test sistemleri ve diğer nöropsikolojik test sistemleri ile sıkıntıların işlevselliğe etkilerini, projektif ya da objektif kişilik analizleri ve değerlendirme form ve test materyalleri ile Nöropsikoloji laboratuarı hizmet vermektedir.

Elektrofizyoloji Laboratuarı: Saçlı deriden alınan beyin elektriksel aktivite kaydının analiz edilerek farklı frekanstaki dalgaların beyin üzerindeki dağılımını gösteren ve bu şekilde beynin çalışması hakkında dolaylı bilgi sağlayan bir tekniktir. CEEG, tedavi sonrasında da yinelendiğinde, tedavi ile sağlanan olumlu değişimi gösterebilmektedir. Örneklerdeki tedavi öncesi ve tedavi sonrasında elde edilen profillerden de anlaşılacağı gibi, tedavinin beyin kimyasındaki düzensizliği giderdiği biyoelektriksel aktivite kaydı ile gözlemlenebilmektedir.