MESA HASTANESİ

Yaşam cad. No:5
Söğütözü Ankara
Tel: (312) 292 99 00
Web : www.mesahastanesi.com.tr
Eposta : info@mesahastanesi.com.tr

İnşaat sektöründeki başarılı ve yenilikçi çalışmalarıyla 40 yılı geride bırakan MESA Mesken Sanayi, 5 yıl önce yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarına yeni bir boyut kazandırarak uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan MESA Hastanesi’ni hizmete açtı.

MESA Hastanesi bugün büyük bölümü tam zamanlı olmak üzere 89 doktoru, 140 hemşiresi,  medikal, idari, teknik ve diğer kadrolarıyla birlikte toplam 640 çalışanıyla hizmet vermektedir. Ayrıca kadrolu hekimlerinin yanı sıra ameliyatlarını burada yapmak isteyen serbest hekimlere de hastane imkanlarını sunmaktadır.Tüm branşlarda 24 saat nitelikli sağlık hizmeti sunan hastane, açılışından bugüne kadar birçok ‘ilk’e ve yeniliklere imza attı. Sağlıkta uluslararası akreditasyonun kanıtı olan JCI (Joint Commission International) belgesini Ankara’da ilk alan hastane olmuştur. JCI belgesinin yanısıra; MESA Hastanesi, açılışından altı ay gibi kısa bir süre içinde ISO–9001–2000 Kalite Belgesi’ni ve 2009 Temmuz ayında ise revize edilen ISO 9001-2008 Kalite Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır.

MESA Hastanesi; JCI kapsamında, hasta güvenliği, enfeksiyon kontrolü, hasta hakları, hasta ve ailesinin eğitimi gibi kritik konularda tüm yönetimsel gereklilikleri sürekli sağladığının kanıtı olarak da Ocak 2010’da JCI tarafından yeniden belgelendirilmiştir.

Bunlarla birlikte ayrıca teknolojik altyapı ile PACS(Picture Archival Communication System) sistemi içinde hastaların tüm tıbbi kayıtları yanında tıbbi görüntüleri de dahil olmak üzere güvenli ve hızlı erişilebilir bir şekilde kaydedilmekte ve saklanmaktadır. Laboratuarlara gidecek örnekler PTTS (Pünomatik Tüp Transfer Sistemi) sistemi ile hastane içinde hızlı ve güvenli taşınabilmektedir. Hastanede, gerek genel mimari yapı, gerekse teknolojik ve yönetimsel açılardan, enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü konusunda gerekli tüm tedbirler de alınmış durumdadır.

MESA Hastanesi, 104 yatak kapasitesi ve 8 ameliyathane ile ruhsatında tanımlanan tıbbi branşlarda hizmet sunmaktadır. Özel olarak tasarlanmış Ağız ve Diş Sağlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Gastroenteroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Göz Hastalıkları ünitelerinin yanı sıra Anestezi ve Reanimasyon, Beslenme ve Diyetetik, Biyokimya, Dermatoloji, Endokrinoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Nöroşirürji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Üroloji branşlarında hastalarına hizmet vermektedir. Bunlara ek olarak, Kalın Bağırsak Hastalıkları Tanı ve Tedavi Birimi, Omurga ve Omurilik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Birimi, Karaciğer – Safra Kesesi – Pankreas Cerrahi Birimi, Meme ve Endokrin Cerrahisi Birimi gibi özel ünitelerde de hizmet vermektedir. Radyoloji, Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarlarının yanında Patoloji Laboratuarı bulunmaktadır.

Ayrıca; Acil Servis Ünitesi, Acil Tıp uzmanları, Pediatri uzmanları, deneyimli acil servis hemşireleri ve ambulans ekibi ile 24 saat hizmet vermektedir.

 Beşinci yılını dolduran MESA Hastanesi’nde, bugüne kadar 667,000’in üzerinde ayaktan hasta bakımı, 20.000’e yakın da ameliyat gerçekleştirilmiş; sunduğu hizmet kalitesi ile toplumda güvenilirliğini sağlamış ve talep gören bir imaj oluşturmuştur. 


Genel Koordinatör                               :Prof. Dr. Şükrü Cin
Genel Koordinatör Yrd./Başhekim   :Prof. Dr. Necati ÇANAKÇI
Genel Koordinatör Yrd./İşletme        :Metin ATAK
Hemşirelik Hizmetleri Direktörü      :Fatoş GÜRBÜZ
 • ACİL SERVİS
 • AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
 • ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
 • BEYİN CERRAHİSİ
 • OMURGA VE OMURİLİK HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ BİRİMİ
 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 • DERMATOLOJİ
 • ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
 • FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 • GASTROENTEROLOJİ
 • GENEL CERRAHİ
 • KALIN BAĞIRSAK HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ MERKEZİ
 • KARACİĞER-SAFRA YOLLARI-PANKREAS CERRAHİSİ MERKEZİ
 • MEME VE ENDOKRİN CERRAHİSİ BİRİMİ
 • GÖĞÜS HASTALIKLARI
 • GÖZ HASTALIKLARI
 • İÇ HASTALIKLARI
 • KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
 • KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
 • KARDİYOLOJİ
 • KULAK BURUN BOĞAZ
 • NÖROLOJİ
 • ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
 • PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
 • ÜROLOJİ
 • BESLENME VE DİYETETİK

SOSYAL EĞİTİM PROGRAMLARI

 • DİYABET
 • NORMAL DOĞUM
 • EMZİRME VE BEBEK BAKIMI

Radyoloji

 • Magnetik Rezonans Görüntüleme
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Digital Mammografi
 • Direkt Röntgen
 • Floroskopi
 • Kemik Dansitometrisi
 • Panaromik Diş Röntgeni
 • 4D Ultrasonografi
 • Renkli Doppler USG
 • Anjiyografi

Klinik Laboratuvarlar

 • Biyokimya
 • Hemotoloji
 • Mikrobiyoloji

Patoloji Laboratuvarı
Uyku Laboratuvarı
Anjiyo Kateter Laboratuvarı
Kardiyoloji Testleri

 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Kardiyak Efor Testi (Treadmil)
 • Ekokardiyografi (EKO)
 • Holter (24 saat EKG takibi)
 • Ambulatory Pressure Monitoring (24 saat Tansiyon Takibi)

Nöroloji Testleri

 • EEG
 • EMG

Göğüs Hastalıkları Testleri

 • Solunum Fonksiyon Testleri
 • Bronkoskopi

Görme Testleri

 • Görme Alanı
 • Göz Tomografisi
 • Göz Ultrasonu
 • IMEDOS (Retina Vasküler Sistem Analizi)

Duyma Testleri

 • Odyoloji

Ürolojik Testler

 • Ürodinami Laboratuvarı
 • Transrektal Ultrason ve Prostat Biyopsisi Ünitesi
 • Fleksible Sistoskopi Ünitesi

Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Anayasa Mahkemesi
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Devlet Memurları
 • Exim Bank (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.)
 • SPK*
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çalışanları
 • TBMM
 • TBMM Çalışanları
 • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı*
 • T.C. Merkez Bankası
 • T.C.Merkez Bankası Mens. Sos. Güven. ve Yrd. Vakfı
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü*
 • TSE
 • THY DO&CO
 • TÜRK TELEKOM VAKFI
 • Türkiye Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfı
 • Vakıflar Bankası Emekli ve Sağlık Yard. Sand. Vakfı 

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

 • Almanya Büyükelçiliği
 • Amerikan Büyükelçiliği
 • Anadolu Sigorta İç Anad. Böl. Pers. Anlaşması
 • Ankara Genç İşadamları Derneği
 • Azerbaycan Büyükelçiliği
 • Bank Asya
 • Birleşmiş Milletler/ UNDP
 • Bilkent Holding
 • Bulgaristan Büyükelçiliği
 • Celepcioğlu Şirketler Grubu
 • CMS
 • Cumhuriyet Halk Partisi
 • Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.
 • Dünya Bankası / GMC Mednet Int. Networks
 • Dünya Sağlık Örgütü
 • Eda İletişim İthalat İhracat Turizm ve İnş.
 • Elektri İşleri Etüd Dairesi
 • Elit Otel
 • Emekli Subaylar Derneği A.Ş.
 • Erkunt Sanayii A.Ş.
 • Gazeteciler Cemiyeti
 • Garanti Bankası A.Ş. Memur ve Müst. Emek. Yard. Sand. Vakfı
 • İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dern. Fed.
 • İngiltere Büyükelçiliği
 • İntes
 • Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası
 • Kore Büyükelçiliği
 • Maliye Hesap Uzm. Vakfı  
 • MESA Şirketler Grubu 
 • MNG Holding
 • ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunları ve İletişim Derneği
 • Özbekistan Büyükelçiliği
 • Park Tıp Sağlık Hizm. Ltd. Şti.
 • Renewa Club
 • Rescate Hotel
 • Romanya Büyükelçiliği
 • ŞA-RA Enerji İnş. Tic.ve San.
 • Tacikistan Büyükelçiliği
 • TAS Yard. ve Dest. Hizm. (Med-Power)
 • Tepe Grubu
 • Tivmaş  
 • TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 • TRT Vakfı
 • TOBB
 • Türkiye Petrolleri A.O. Vakfı
 • Türk Traktör
 • Ukrayna Büyükelçiliği
 • Umman Büyükelçiliği
 • Unilever
 • UNICEF
 • Yemen Büyükelçiliği
 • Yüksek Mühendisler Birliği Vakfı 
 • Yükseliş Koleji Mezunları Vakfı

Özel Sigorta Şirketleri

 • Aksigorta
 • Acıbadem Sigorta
 • American Life Hayat Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Anadolu Anonim Türk Sigorta
 • Axa-Oyak Sigorta
 • Başak Groupama Sigorta 
 • Demir Hayat Sigorta
 • Deniz Hayat Sigorta
 • Ergo İsviçre Hayat Sigorta
 • Genel Yaşam Sigorta  
 • Güneş Sigorta
 • Güven Hayat Sigorta
 • Inter Partner Asistance 
 • MED-NET Sağlık Hizmetleri Yön. ve Danş. A.Ş.
 • Promed Bilgi Yön. Sist. ve Sig. Danş.A.Ş.
  * HDI Sigorta
  * Ankara Sigorta
  * Fiba Sigorta
  * Eureko Sigorta
 • New Life Yaşam Sigorta A.Ş.
 • Yapı Kredi Sigorta

Yabancı Sigorta Kuruluşları

 • Aetna Global Benefits
 • BKK vor ORT
 • Delta Lyod- (Promed)  
 • Euro Center Yerel Yard. Hizm. Ltd. Şti. 
 • Inter Mutuelles Assistance E.I.G. 
 • J. Van Breda International
 • MARM Assistance
 • MedAire
 • Mondial Assistance
 • REDSTAR Assistance
 • Remed Assistance
 • S.O.S International
 • TEOS
 • TURAS Assistance
 • Tricare Eu