MEDİCANA INTERNATIONAL İSTANBUL HASTANESİ

Beylikdüzü cad. No:3
Beylikdüzü İstanbul
Tel: (212)867 75 00
Web : www.medicana.com.tr
Eposta : info@medicana.com.tr

30.000 m2 kapalı  alan üzerine kurulan Medicana International İstanbul; 1 CIP, 5 VIP,109 standart hasta   odasında  toplam 115 hasta yatağı ; 14 Genel Yoğun Bakım, 13 Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım , 7 Koroner    Yoğun Bakım, 8 Yenidoğan Yoğun Bakım   yatağı ;  7 Acil ,9 Anjiografi ,3 Endoskopi  gözlem yatağı ile hizmet vermektedir.

 

Medicana International İstanbul ; biri 13 ( hasta katları) , diğeri  5 (poliklinik katları) kat üzerine kurulu birbirine geçişli iki bölümden oluşmuş bir binadır.

 

Hastane giriş katında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Çocuk Cerrahisi, KBB, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın Hastalıkları veDoğum, Genel Cerrahi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Beslenme ve Diyet, Hematoloji, Ağız ve Diş Sağlığı poliklinikleri ile  yönetim ofisleri bulunmaktadır. 1. Bodrum Katı Acil, Anjiyografi Laboratuvarı, Ameliyathaneler, Kardiyovasküler Cerrahi yoğun bakım ünitesini ve kafeteryayı  içermektedir. 2. Bodrum Katı’ nda Onkoloji, Radyoloji, Nükleer Tıp, Laboratuar bölümleri; 3. Bodrum Katı’ nda ise otopark, morg ve teknik alanlar bulunmaktadır.1. Katı’ nda Göz Hastalıkları, Üroloji, , Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları,  Nöroloji, Çocuk Nörolojisi, Nöroşirurji, Kardiyoloji, Çocuk Kardiyolojisi, Kardiyovasküler Cerrahi,Nefroloji poliklinikleri ve Diyaliz ünitesinin bulunduğu hastanenin 2. Katı’ nda ise Dermatoloji,Medikal Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Psikiyatri ile Koroner Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım Üniteleri vardır. 3. Katta Doğumhane, Pediatri servisi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi  ile ayrı bir bölüm olarak düzenlenen Tüp Bebek Ünitesi vardır. Hastanenin 4., 5., 6. ve 7. Katları’ nda hasta odaları bulunmaktadır. VIP hasta katı olarak düzenlenen 8. Kat’ da diplomatik hastaların kullanımına yönelik 1 CIP hasta odası, VIP hastalar için düzenlenmiş 5 VIP hasta odası ile diğer hasta odaları mevcuttur. 9. Katı’ nda 135 kişilik konferans salonu, toplantı odaları, mutfak ve personel yemekhanesi bulunan hastanenin 10. katında ise yönetim kurulu ofisleri yer almaktadır.


ACİL SERVİS
Ulvi Can Kayabal Uzman Doktor
Serkan Çelik Doktor
Erkan Aliosman Doktor
Tusal Tolga Kırlı Doktor

 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Hüseyin Aşçı Diş Hekimi


ANESTEZİ VE REANİMASYON

Tarık Umutoğlu Uzman Doktor
İsmail Şener Demiroluk Uzman Doktor
Mehmet Hayırlıoğlu Uzman Doktor


BESLENME VE DİYET

Serap Andaç Öztürk Diyetisyen


BİOKİMYA

Ahmet Er Uzman Doktor
 


ÇOCUK ALLERJİSİ

Osman Pinçe Uzman Doktor


ÇOCUK CERRAHİSİ

Selim Aksöyek Profesör Doktor

 

 

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

Yalım Yalçın Doçent Doktor


ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Yücel Taştan Profesör Doktor
İzzet Önder Kara Uzman Doktor
Emine Belgen Uzman Doktor
İlhan Hatip Mehmet Uzman Doktor
Vedat Baş Uzman Doktor


PSİKİYATRİ

İlker Özyıldırım Uzman Doktor


DERMATOLOJİ

Ahu Çiler Çıkım Uzman Doktor


ENFEK. HAST. VE KLİN. MİKROBİYOLOJİ

Hasan Peksel Uzman Doktor


FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Cavit Meclisi Uzman Doktor


GASTROENTEROLOJİ

İlker Gökçe Uzman Doktor


GENEL CERRAHİ

Muzaffer Sarıyar Profesör Doktor
Abdullah As Operatör Doktor
Sevim Kuşlu Çiçek Operatör Doktor
Erdal Acar Operatör Doktor


GÖĞÜS CERRAHİSİ

Cüneyt Aydemir Operatör Doktor


GÖĞÜS HASTALIKLARI

Zeliha Arslan Uzman Doktor


GÖZ HASTALIKLARI

Murat Levent Alimgil Profesör Doktor
Turgut Yoleri Operatör Doktor


ORGAN NAKİL KOORDİNATÖRLÜĞÜ - HEMODİYALİZ

Okan Anık Doktor


İÇ HASTALIKLARI

Ülkü Duraksoy Uzman Doktor
Özlem Eskioğlu Uzman Doktor
Hakan Tanınmış Uzman Doktor


KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Selman Lacin Doçent Doktor
Fazile Akyüz Gölgeci Operatör Doktor
Aysun Güney Laçin Operatör Doktor
Aslı Başver Can Operatör Doktor
P.G.Mehtap Derelioğlu Operatör Doktor

Haldun Saatçi Operatör Doktor
Ekrem Murat Bilgin Operatör Doktor


KARDİYOLOJİ

Sebahattin Ateşal Profesör Doktor
Fethi Kılıçarslan Doçent Doktor
Işık Erdoğan Uzman Doktor
 


KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ

Mehmet Salih Bilal Profesör Doktor
Özgür Yıldırım Operatör Doktor
Osman Fazlıoğulları Operatör Doktor


KULAK BURUN BOĞAZ

Tanfer Kunt Profesör Doktor
Haldun Şan Uzman Doktor


MEDİKAL ESTETİK

Şebnem Utku Doktor

 


NÜKLEER TIP

Meryem Kaya Doçent Doktor


NÖROLOJİ

Gökhan Erkol Doçent Doktor
Deniz Mataracı Çevik Uzman Doktor


NÖROŞİRURJİ

Hidayet Akdemir Profesör Doktor
M. Emin Öcal Operatör Doktor


ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Levent Yalçın Doçent Doktor
Utku Erdem Özer Operatör Doktor
Selçuk Örsel Operatör Doktor
Suner Şahin Operatör Doktor


PATOLOJİ

Arzu Çerkezoğlu Uzman Doktor


PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CER.

Necmettin Kutlu Profesör Doktor


RADYASYON ONKOLOJİSİ

Füsun Tokatlı Doçent Doktor
Öznur Aksakal Uzman Doktor
Fadime Alkaya Tıbbi Radyofizik Uzmanı
Aydın Özgür Tıbbi Radyofizik Uzmanı


RADYOLOJİ

Kaya Kanberoğlu Profesör Doktor
Doğan Selçuk Uzman Doktor
Atakan Küskün Uzman Doktor


SERVİS/ KAT HEKİMİ

Gökhan Güfer Doktor
Orçun Subaşılar Doktor


TIBBİ ONKOLOJİ

Bülent Berkarda Profesör Doktor
Mehmet Salih İyikesici Uzman Doktor


ÜROLOJİ

Cüneyd Sevinç Uzman Doktor
 
Tıbbi Bölümler İstanbul

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Endokrinoloji

Gastroenteroloji

Hematoloji

Romatoloji

Nefroloji

Tıbbi Onkoloji

Kardiyoloji

Enfeksiyon Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Dermatoloji

Medikal Estetik

Nöroloji

Hemodiyaliz

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Psikiyatri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Allerji

Çocuk Onkoloji

Çocuk Kardiyoloji

Neonatoloji

Çocuk Psikiyatrisi

Radyasyon Onkolojisi

Radyoloji

Nükleer Tıp

Beslenme ve Diyet

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Genel Cerrahi

Acil Tıp

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Perinatoloji

Tüp Bebek Ünitesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Nöroşirürji

Nöroşirürji

Nöronavigasyon

Trigeminal Nevralji (Şiddetli Yüz Ağrısı)

AVM

Spinal Tümör

Beyin Tümörleri

Kavernom

Ortopedi ve Travmatoloji

El Cerrahisi

Üroloji

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Kalp Damar Cerrahisi

Ağız ve Diş Sağlığı

Göğüs Cerrahisi

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Patoloji

Mikrobiyoloji

Yoğun Bakımlar

Genel Yoğun Bakım

Koroner Yoğun Bakım

Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım

Yenidoğan Yoğun Bakım

Diğer Hizmetler

Klinik Eczacılık

Organ Nakli


Tanı Üniteleri İstanbul

Akciğer Fonksiyon Laboratuvarı

Solunum Fonksiyon Testleri

Endoskopi Laboratuvarı

ERCP

Gastroduodenoskopi

Kolonoskopi

Rektosigmoidoskopi

Bronkoskopi

Alerji Testleri

Diyaliz

Göz Hastalıkları

Argon Lazer

Bilgisayarlı Görme Alanı

Biometri (Göz içi mercek ölçümü)

Pakimetri ( Kornea kalınlık ölçümü)

Kardiyoloji

EKG

Ekokardiyografi

Efor Testi

Holter Monitörizasyon

Koroner Anjiyografi Laboratuvarı

Elektrofizyoloji

Klinik Laboratuvarlar

Hematoloji

Mikrobiyoloji

Klinik Kimya

Seroloji

Nöroloji

EEG

EMG

Nükleer Tıp

Gamma Kamera

PET CT

Odyoloji

ABR ( Auditory Brainstem Response )

Otaakustik Emidyon Testi

Pürton Odyometri

Timpanometri

Patoloji

Sitopatoloji

Eksfolyatif Sitoloji

İnce İğne Aspirasyon Sitoloji

Konvansiyonel Histokimya

İmmuhistokimya

Histopatoloji

Histopatoloji

Intraoperatif Patoloji Konsültasyonu ( Frozen)

Fetal Otopsi

Radyoloji

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ( 64 Kesitli )

DSA(Digital Substraction Angiography)

Dijital Floroskopi

Direkt Röntgen

Mammografi

Panoramik Röntgen

MRI ( Manyetik Rezonans Görüntüleme )

1,5 Tesla MR

Renkli Doppler Ultrasonografi

Üroloji

Flexibl Sistoskopi

Prostat Biyopsisi

Ürodinami Laboratuvarı

Check up Merkezi
 
Özel Sağlık Sigortaları

Ak Sigorta

Allianz Sigorta

American Life Sigorta

Anadolu Anonim Sigorta

Anadolu Anonim Sigorta Çalışanı

Axa Sigorta

Axa Sigorta (Eko Poliçe)

Demir Hayat Sigorta

Ergo İsviçre Sigorta

Groupama Sigorta

Groupama Emeklilik (İndirim Anlaşmalı)

Groupama Sigorta (Güven Hayat)

Interpartner Assistance

Mapfre Genel Yaşam

Mednet - Ak Sigorta

Mednet - Ankara Sigorta

Mednet - Birlik Sigorta

Mednet - Demir Hayat

Mednet - Eureko Sigorta

Mednet - Genel Yaşam

Mednet - Generalli Sigorta

Mednet - Global Sigorta

Mednet - Güneş Sigorta

Mednet - Şeker Sigorta

Mednet - T.Genel Sigorta

Mednet - Dubai Group Sigorta

Yapı Kredi Sigorta

Yapı Kredi Emeklilik (İndirim Anlaşmalı)

 

 

Promed İst

Türk Dış Ticaret Bankası (Fortis)

Fiba Sigorta

Hdı Sigorta

Eureko Sigorta

Ziraat Sigorta

 

 

Promed (İndirim Kartlar)

Finansbank Clupfinans

Hs Group Üyeleri

*Şişli Card

*Kadıköy Card

*Med Power

*S-Lıne

*Artı Yaşam

Medlıne Box Üyeleri

Angellss Card Üyeleri

Elite Card (Gold-Black-Classıc)

Birlik Hayat Sigorta Üyeleri

Cıtıbank Üyeleri

Avıvasa Üyeleri

Beykart Üyeleri

Nestle Clup Kart Üyeleri

Kobi Sağlık Paketi Üyeleri

Expoturkısh Üyeleri

 

 

Resmi Kurumlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (Sgk)

 

 

Interpartner Assistance

Zürich Sigorta A.Ş.-Acil Tedavi

Işık Sigorta A.Ş.-Acil Tedavi

Eureko Sigorta A.Ş.-Acil Tedavi

Ray Sigorta A.Ş.-Medlıne Acil Tedavi

Ray Sigorta A.Ş.-Medical Express Acil Tedavi

Avis&Ray Sigorta A.Ş.-Acil Tedavi

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi

Ray Sigorta A.Ş.

Türk Telekom Vakfı

 

 

Bankalar

Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı

Esbank Mensupları Emekli Sandığı Vakfı

Şekerbank Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı

Türkiye Garanti Bankası

Türkiye Sınai Ve Kalkınma Bankası

Türkiye Halk Bankası

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Bankası Yardım Ve Emekli Sandığı Vakfı

T.C Ziraat Ve Halk Bankası Mensupları

Emekli Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı

 

 

Interpartner Assistance İnd. Kartlar

Metro Turizm A.Ş.

Dr Back-Up

Back-Up

Ipa Card

Ipa Prıvılege Card

Benefit Card

Benefit Global Aıg Card

Sonata Card

Bank Asya Platınum Card

Axa Ppp

Çek Cumhuriyeti Sigortalıları

Kolay Yardım Acil Tedavi

Hür Sigorta Acil Tedavi

Sbn Sigorta A.Ş. Acil Tedavi

Dr Back-Up Acil Tedavi

Medline Sağlık Paketi Ve Acil

Tedavi Sigortası

Derin Danışmanlık Ve Gcs Mümessillik Acil Tedavi Sigortası (Card&Plus)

Birlik Sigorta & Halk Bankası Acil

Tedavi Sigortası

New Lıfe Hayat Sigortası A.Ş. Acil Tedavi Sigortası

Hep Yanında Card

Dr Back-Up & Fortis Bank Card

Fawori Boya Card

Life Partner Card

 

 

Kurum Ödemeli Anlaşmalar

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Nurol Holdıng

Tbmm (Memur-Vekil)

İmkb

 

 

Yabancı Sigortalar

Adac

Agis

Euro Center

Europ Assistance

Marm Assistance

Mondıal Assıstance

Remed Assıstance

Van Breda

Seven Corners Inc

 

 

Check-Up Paketleri İst

Anadolu Anonim Sigorta

Ak Sigorta

American Life Hayat Sigorta

Axa Hayat Sigorta

Fiba Sigorta

Fortis Emeklilik

Groupama Sigorta

Güneş Sigorta

Interpartner Assistance