İTALYAN HASTANESİ

Defterdar Yokuşu No:17 Tophane
Beyoğlu İstanbul
Tel: (212)292 3501
Web : www.uhg.com.tr
Eposta : italyanhastanesi@uhg.com.tr

Universal Hastaneler Grubu (UHG), Alman, Universal ve Vatan Hastaneler Grubu markalarıyla, İstanbul, Bodrum, Bursa, Sakarya, İzmir, Manisa, Karabük, Diyarbakır ve Keşan başta olmak üzere  Türkiye genelinde, 9.500 çalışan, 1.600 hekim, 4.100 yatak kapasitesi, 95 adet ameliyathane ve kardiyo vasküler cerrahi, yeni doğan, koroner ve cerrahi yoğun bakım ünitelerinden oluşan Türkiye’nin en büyük sağlık gruplarından biri olarak sağlık hizmeti vermektedir. Grubun yönetim merkezinin de içinde yer aldığı Alman Hastanesi Taksim, 291 yatak kapasitesi ile yüksek teknoloji ve tarihi mimarinin iç içe olduğu Türkiye’nin en köklü sağlık komplekslerinden biridir. Tüm branşlarda özel sağlık sigortaları ve yurt dışı sigortalar ile anlaşmaları bulunduğu gibi Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi hizmetlerinde SGK ile anlaşmalı olarak 24 saat hizmet vermektedir. Universal Hastaneler Grubu, Istanbul, Bodrum, Bursa, Sakarya, İzmir, Manisa, Karabük, Keşan ve Diyarbakır illerinde hizmet vermektedir. Grubun sağlık turizminde öne çıkan hastaneleri, Alman Hastanesi Taksim, Alman Hastanesi Çamlıca, İtalyan Giovanni Alberto Agnelli Hastanesi, Universal Hospital Bodrum ve İzmir’de bulunan Ege Sağlık Hastanesi’dir. Önümüzdeki yıllarda Universal Hastaneler Grubu tarafından Konya Ereğli, Malatya, Adana, Cizre ve Kuşadası’nda,  yeni hastanelerin açılması planlanmaktadır.
Manyetik Rezonans (MR)
Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Anjiyografi
Floroskopi
Direkt Röntgen
Panoramik Röntgen
Periapikal Röntgen
Mamografi-Meme Ultrasonografi (USG)
Doppler Ultrasonografi (USG)
PET/CT
Kemik Dansitometre
Tomoterapi


Akciğer Hastalıkları
Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Check-up
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri Hastalıkları
Diş ve Çene Cerrahisi
El Cerrahisi ve Mikrocerrahi
Endokrinoloji
Enfeksiyon Hastalıkları
Estetik, Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gastroenteroloji
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz
Hematoloji ve Patoloji
Hemodiyaliz
Hepatoloji
İç Hastalıkları
Kadın Doğum ve Tüp Bebek
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz
Klinik Biyokimya ve Mikrobiyoloji
Laparoskopi
Nefroloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Üroloji


Radyoloji
MR, BT, USG, Floroskopi, Gama Kamera
Laboratuvar
Biyokimya
Patoloji
Endokrinoloji
Koagülasyon
Elektroforez
Hematoloji
Alerji
Toksikoloji
Mikrobiyoloji
İmmünoloji
Nükleer Tıp
 


Universal Hastaneler Grubu’nun tüm branşlarda birçok yerli ve yabancı özel sağlık sigorta şirketleriyle anlaşmaları bulunmaktadır.