İSTANBUL ÖZEL HİZMET HASTANESİ

Bahçelievler Mah. Güneş Sok. No: 4
Bahçelievler İstanbul
Tel: (212) 557 70 70
Web : www.hizmethastanesi.com
Eposta : info@hizmethastanesi.com

İstanbul Özel Hizmet Hastanesi Türk Böbrek Vakfı’nın iktisadi kuruluşu olarak 2000 yılından beri faaliyet göstermektedir. 1 Mart 2010 tarihinde işletmesi Memorial Sağlık Grubu’na devredilmiştir.

İstanbul Üniversitesi ile “Bilimsel işbirliği Anlaşması’na sahip İstanbul Özel Hizmet Hastanesi 7 branşta 24 saat kesintisiz, toplam 26 branşta poliklinik ve klinik hizmetleri veren bir hastanedir. Hastanemiz özel transplantasyon katı, kardiyoloji ve kalp cerrahisi katı, koroner yoğun bakım ünitesi, kalp cerrahisi yoğun bakım ünitesi ve koroner ve periferik anjiyografi laboratuarı ile A SINIFI HASTANE statüsündedir. İstanbul Özel Hizmet Hastanesi; Acil Servis, Genel Cerrahi, Kardiyovasküler cerrahi, diğer cerrahi branşlar ile dahiliye bölümlerinin yanı sıra, en modern cihazlarla çalışan Biyokimya, Bakteriyoloji, Patoloji, işitme ve EEG Laboratuarlarına sahiptir. Bunun dışında her türlü tetkikin yapıldığı Nükleer Tıp Merkezi, Spiral Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Renkli Dopler Ultrasonografi, Ultrasonografi, Konvansiyonel Radyoloji, Mammografi, Kemik Densitometresi CR cihazları, görüntüleme merkezi,endoskopi ünitesi, en gelişmiş teknolojiyle donanımlı biri acil 5 ameliyathanesi de mevcuttur.

Konusunda uzman yöneticileri, hekimleri, hemşireleri ve hizmetlileriyle güçlü ve yetkin bir personel yapısına sahiptir. Hastanemiz anne adaylarına ayrı bir kadın doğum katında hizmet vermektedir. Gerçekleştirdiğimiz doğum sayısının fazlalığı nedeniyle oluşan ihtiyaç bizi hastanemize bir de yeni doğan yoğun bakım ünitesi eklemeye yöneltmiştir. Anne sütüyle beslenmeye önem veren kurumumuz bebek dostu hastane sertifikasına sahiptir.

Çağdaş teknolojiye sahip hastane ile İstanbul Özel Hizmet Hastanesi dünyadaki tüm hastalara uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır.


Uzm.Dr. Köksal Hacı                                     Deri ve Zührevi Hastalıkları
Uzm.Dr.Bedia Sander                                   İç Hastalıkları Uzm.
Uzm.Dr.Bilal Görçin                                       İç Hast. ve Nefroloji Uzm.
Uzm.Dr. Lale Firidin                                      Çocuk Sağ.ve Hast. Uzm.
Uzm.Dr. Cengiz Akbenlioğlu                        Çocuk sağ.ve hast. Uzm.
Uzm. Dr. Ülkü Koç                                          Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Op.Dr.Osman Akalın                                     Üroloji Uzmanı
Op.Dr. Tuluhan Yunus Emre                        Ortopedi ve Travmotoloji Uzmanı
Op.Dr.Sertaç Demirel                                    Genel Cerrahi Uzm.
Op.Dr.Sait Halil                                               Kadın Hast. ve Doğ.Uzm.
Op.Dr.Meltem Eğilmez                                  Kadın Hast. ve Doğ.Uzm.
Prof.Dr.Aziz Tevfik Gürmen                           Kardiyoloji Uzm.
Op.Dr. Ahmet Girgin                                       Göz Hastalıkları
Uzm..Dr.Ali Tabakan                                      Kalp Damar Cer. Uzm.
Uzm.Dr. Ülkü Koç                                           Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Doç.Dr. Aytaç Akbaşak                                   Nöroşirurji      .
Uzm.Dr.Nilgün Gürsoy                                   Endok.ve Met. Boz. Uzm.
Uzm.Dr.Yeliz Turgut Çelen                            Göğüs Hast. Uzm.
Op.Dr. Gülbeyaz Sevin Özgül                        Plastik ve Rekontrüktif Cerrahi                   
Uzm.Dr. Köksal Hacı                                      Deri ve Zührevi Hastalıkları
Uzm.Dr.Cidal Halil Günel                              Mikrobiyoloji Uzm.
Uzm.Dr.Neşe Kutlutürk                                  Radyoloji Uzmanı
Uzm.Dr.Ramazan Uzan                                 Anes. Ve Rea. Uzm.
Uzm.Dr.Melike Çalışkan                                Anes. ve Rea. Uzm.
Uzm.Dr.Ali Görpe                                            Nükleer Tıp Uzm.
Dt.Doğan Kontacı                                            Diş Hekimi
Op.Dr.Sevilay Sönmez                                    K.B.B Uzm.
 • ACİL SERVİS
 • AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
 • ANESTEZİ VE REANİMASYON
 • BESLENME VE DİYET
 • BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
 • BİYOKİMYA LABORATUARI
 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 • DAHİLİYE
 • DERMATOLOJİ
 • ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
 • FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 • GASTROENTEROLOJİ
 • GENEL CERRAHİ
 • GÖZ HASTALIKLARI
 • GÖĞÜS HASTALIKLARI
 • İÇ HASTALIKLARI
 • KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
 • KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
 • KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
 • KARDİYOLOJİ
 • KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
 • KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
 • NEFROLOJİ
 • NÖROLOJİ
 • NÖROŞİRURJİ
 • NÜKLEER TIP ÜNİTESİ
 • ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
 • PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
 • RADYOLOJİ
 • ÜROLOJİ
 • YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Akciğer Laboratuvarı
Bilgisayarlı Görme Alanı
Endoskopi Laboratuvarı
Kardiyoloji
Klinik Laboratuvarlar
Kulak Burun Boğaz
Patoloji
Radyoloji


 • Acıbadem Sigorta A.Ş.
 • Ak Sigorta A.Ş.
 • Allianz Sigorta A.Ş.
 • Amerikan Life Hayat Sigorta A.Ş.
 • Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.
 • Axa Oyak A.Ş.
 • Demir Hayat Sigorta A.Ş.
 • Ergo İsviçre Hayat Sigorta A.Ş.
 • Groupama Sigorta A.Ş.
 • Güneş Sigorta A.Ş.
 • Güven Sigorta A.Ş.
 • Mapfre Genel Yaşam Sigorta A.Ş.
 • Yapı Kredi Sigorta A.Ş.
 • Akbank Tekaüt Sandığı Vakfı
 • Halkbankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı ( Pamukbank)
 • T. İş Bankası A.Ş.
 • T.S.K.B.
 • T.Ziraat&Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yard. San.
 • Türk Dış Tic. Bankası A.Ş.(Dışbank-Fortis Çalışan,Emekli)
 • Yapı Kredi Bankası A.Ş.
 • Cega Group Services Ltd.
 • Charge Care Int.
 • Euro Center
 • İnter PartnerAsistance
 • Kunart Sağlık Sistemleri
 • Marm Sağlık Hizmetleri A.Ş.
 • Mednet
 • Promed
 • Remed Assistans Ulus.Sağlık ve Yard.Hizm.Tur.ve Tic. Ltd.
 • SAT Yardım Destek Hiz. A.Ş.(Mondial A.Ş.)
 • Turquie Assistance
 • Agıs Sağlık Destek Hizmetleri
 • Allianz Worldwide Care
 • AXA PPP Healthcare
 • Bupa
 • Cıgna İnternational Corporation
 • Daman National Health Insurance Company
 • Global Benefits Group -Tiecare
 • IHI
 • Seven Corners Inc.
 • Van Breda