EGE SAĞLIK VAKFI

1399 Sk. No:17
Alsancak İzmir
Tel: (232) 463 25 36
Web : www.
Eposta : info@egesaglikvakfi.com.tr

Ege Sağlık Vakfı Teşhis ve Tedavi İşletmesi, 1992 yılında kuruldu.


Ortopedi Kliniği: Dr. Levent Köstem
Aile Hekimliği Kliniği: Dr. Ziya Güneş


Dijital Röntgen
Renkli Doppler
Kemik Dansitometresi
Hemodiyaliz Ünitesi

Bölümler

Radyoloji
Ultrason
Renkli Doppler
Kemik Dansitometresi
Röntgen
Hemodiyaliz ve Laboratuvar hizmetleri…