ANTALYA YAŞAM HASTANESİ

Şirinyalı Mah. 1487 sok. No:4
Antalya
Tel: (242)310 80 80
Web : www.antalyayasam.com
Eposta : info@antalyayasam.com

1990’lı yıllar ile birlikte Kemer ve civarında yerli ve yabancı turist sayısında önemli artışlar olmuş, talebi karşılamak için turistik tesis sayısı büyük oranda artış göstermiştir. Bu artışa paralel olarak nüfustaki yükseliş ile birlikte bölgede sadece Resmi Kurumlarca verilen sağlık hizmeti yetersiz kalmıştır. O yıllarda bölgede 1. basamak sağlık hizmeti veren Şirket Kurucularımız Kemer’de çağdaş düzeyde tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir hastanenin eksikliğinden yola çıkarak 1995 yılında KEMER YAŞAM HASTANESİ ÖZEL SAĞLIK HİZM. LTD. ŞTİ.’ ni kurarak 1996 yılında tamamlanan 28 yatak ruhsatlı ÖZEL KEMER YAŞAM HASTANESİ’ni yerli ve yabancı konuklar ile yerleşik halkın hizmetine sunmuşlardır. Meslek etiğine ve ahlakına sadık kalınarak verilen çağdaş sağlık hizmetleri sonucunda çok kısa sürede tercih edilen bir sağlık kuruluşu olarak Yerli ve Yabancı Sigorta Şirketleri ile anlaşmalı hale gelmiştir.

Antalya’da da Kemer’deki artışa paralel olarak artan nüfus yoğunluğu ve turist sayısındaki yükseliş, sağlık hizmetlerine olan talebi arttırmıştır. Hem bu ihtiyaca cevap vermek hem de Kemer Bölgesinde hizmet veren hastanemizin 2. basamak sağlık hizmetlerinde kendi bünyesinde çözemediği vak’aları sevk etmek durumunda kaldığı A1 gurubu hastane hizmetlerini karşılayabilmek amacıyla Antalya’da da bir yatırımın doğru olacağı kararı alan Şirket kurucu ortakları ve yöneticilerimiz 90 yatak ruhsatlı A1 gurubu bir hastane yatırımına 2004 yılında başlayarak, 30 Ocak 2006 tarihinde ÖZEL ANTALYA YAŞAM HASTANESİ adı ile Misyon ve Vizyonuna uygun çağdaş sağlık hizmetleri veren bir sağlık kuruluşunu Antalya ve civarında yaşayanların hizmetine sunmuşlardır. Dünyanın muhtelif ülkelerine mensup insanlara hizmet vermenin deneyimi ile Antalya’ da açılan hastanemiz, Özel Sağlık Sigortaları ve Banka Mensuplarının yanı sıra Sosyal Güvenlik Yasaları çerçevesinde Devlet Kurumları, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-kur mensuplarının da sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olup, etik değerlerden taviz vermeden ilkeli ve çağdaş bir anlayışla sağlık hizmetlerini en üst düzeyde vermeye devam edecektir.
• Ağrı Ünitesi (Algoloji)
• Allerji Testleri
• Check – Up Merkezi
• Endoskopi Laboratuvarı
- Bronkoskopi
- ERCP ( Safra Yolları Hastalıkları Tanı ve Tedavisi)
- Gastroduodenoskopi
- Kolonoskopi
 Rektoskopi
 Kapsül Endoskopi
• Endoskopik Cerrahi Merkezi
• ESWT ( Topuk Dikeni, Tendinit Tedavilerinde )
• Girişimsel Radyoloji (Organ Biyopsi, HSG, Nefrostomi)
- Damarsal Girişimsel Radyoloji (DSA)
- Damardışı Girişimsel Radyoloji
• Göz Hastalıkları
 Bilgisayarlı Görme Alanı
 Fundus Flourossein Anjiyografisi (Göz Anjiosu)
 Lazer Tedavileri (Argon, YAG)
 Pakimetri
 Vision Screener Plusoptix S 08 (Bebek ve Çocuklarda Miyop, Hipermetrop, Astigmat, ve Şaşılık vb. Hastalıkları Tarama)
• Kardiyoloji Laboratuvarı
 Efor Testi
 EKG
 Ekokardiyografi
 Koroner Anjiyografi Laboratuvarı
 Ritim Holter (EKG Kaydı 24 Saat)
 Tansiyon Holter (Kan Basıncı Kaydı 24 Saat)
 Transözofageal Ekokardiyografi
• Klinik Laboratuvarlar
- Biyokimya
- Endokrinoloji
 Tümör Markerleri
 Hematoloji
 Mikrobiyoloji
 Moleküler Biyoloji
• Kozmetik Dermatoloji ve Lazer Uygulamaları Merkezi
- Aşırı Terleme Tedavisi
- Benlerin ve Deri Kanserlerinin Değerlendirilmesi (Dermoskopik İnceleme)
- Botox ve Dolgu Maddeleri Uygulama
- Cilt Sıkılaştırma ve Gençleştirme (Mezolifting Lazer)
- Deri Hastalıklarının ve Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıkların Tanı ve Tedavisi
- Dijital Dermoskop ve Ben Haritalandırması
- Elektrokoterizasyon
- Kimyasal Peeling (Güneş Lekeleri,Leke ve Sivilce Tedavilerinde)
- Kılcal Damar Tedavisi
- Kriyoterapi (Dondurma Tedavisi)
- Lazer Epilasyon
- Lazer Uygulamaları (F.D.A.Onaylı)
- Leke ve Akne Tedavisi
- Saç Dökülme Tedavisi (Mezoterapi)

• Nöroloji Laboratuvarı
- EEG
 EMG
 EEG / BİS Monitorizasyonu
• Odyoloji
- Akustik İmpedans Ölçümleri
- Auditory Brainstem Response (ABR/BERA)
- Otoakustik Emisyon Testi
- Safses Odyometri
- Timpemometri
- Tinnitus Değerlendirmesi
- Vestibüler Rehabilitasyon
- Yenidoğan İşitme Taraması

• Patoloji Laboratuvarı
- Cell Block
- Frozen Uygulaması
- Histopatoloji
- Sitoloji

• Radyoloji Laboratuvarı
- MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) 1,5 Tesla
- Bilgisayarlı Tomografi ( Multislice )
- Renkli Doppler Ultrason ( 4 boyutlu )
- Ultrasonografi (3 ve 4 Boyutlu)
- Mamografi (Dijital)
Skopi (C Kollu Röntgen)
- Direkt Röntgen
- Mobil Röntgen
- Kemik Yoğunluğu Ölçümü
- Panoromik Röntgen
- Sefalometrik Röntgen
• Solunum Fonksiyon Testleri
• Sigara Bırakma Merkezi
• Uyku Laboratuvarı
• Üroloji Laboratuvarı
 Taş Kırma (ESWL, PNL, URS)
- Üroflowmetri
 


• Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri
• Ağız ve Diş Sağlığı
• Anesteziyoloji ve Reanimasyon
• Beslenme ve Diyetetik
• Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)
• Çocuk Cerrahisi
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
• Dermatoloji (Deri ve Zührevi Hastalıklar)
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
• Gastroenteroloji
• Genel Cerrahi
• Göğüs Hastalıkları
• Göz Hastalıkları
• İç Hastalıkları (Dahiliye)
• Kadın Hastalıkları ve Doğum
• Kardiyoloji
• Kalp ve Damar Cerrahisi
• Kulak Burun Boğaz
• Nöroloji
• Ortopedi ve Travmatoloji
• Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
• Psikolojik Danışmanlık
• Radyoloji
• Üroloji (Bevliye)
YOĞUN BAKIM BİRİMLERİ
• Cerrahi Yoğunbakım
• Dahiliye Yoğunbakım
• Kalp ve Damar Cerrahi Yoğunbakım
• Koroner Yoğunbakım
• Yeni Doğan Yoğunbakım
 
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı)
• Türkiye Büyük Millet Meclisi
• Devlet Memurları
• Acıbadem Sigorta A.Ş.
• Aig (American Life A.Ş.)
• Aksigorta A.Ş.
• Allianz Sigorta
• Anadolu Hayat
• Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş.
• Ray Sigorta A.Ş.
• Axa Sigorta A.Ş.
• Dr. Back-up
• Groupama Sigorta A.Ş.
• Demir Hayat
• Ergo Sigorta A.Ş.
• Fortis Promed
• Genel Yaşam ( Mapre Genel Yaşam Sigortası A.Ş.)
• Yapı Kredi Sigorta A.Ş.
• Zurich Sigorta A.Ş.
• HDI Sigorta A.Ş.
• Güneş Sigorta A.Ş.
• Mednet Birlik Sigorta
• INTER PARTNER ASSISTANCE
Axis & RAY Sigorta A.Ş. Acil Yardım
Kolay Yardım Acil Tedavi Sigorta
Hür Sigorta Acil Tedavi Sigorta
SBN Sigorta A.Ş. Acil Tedavi Sigorta
Dr. Back-up
IPA Card
IPA PRIVICEGE Card
Benefit Card
Benefit Global AIG Card
Sonata Card
Bank Asya Platinum Card
Medline Acil Yardım Card
Axa PPP
Çek Cumhuriyeti Sigorta TC. Ziraat Bankası Mensupları Emekli ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
 Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı
 Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
 Pamukbank T.A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
 Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı
 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı
 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)
 Esbank (Eskişehir Bankası T.A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı)
 Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
 Hava İş Sendikası (Türk Hava Yolları)
 İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
 TEMAV (Türkiye Emekli Astsubaylar Vakfı)
 Türkiye Hava Kon. Der. (TATCA)


ANLAŞMALI YABANCI KURUMLAR

Adac
Agis
Allianz
Ara Assistance
Assistance International
Axa Assistance
Axa Insurance
Barmenia
Cega Assistance
Central Versicherung
Charge Care International
Claims International
Claims Settlement Agencies
Continentale
DAS
Dbv-Winterthur
Debeka
Delta Lloyd
Deutscher Ring
DKV
Elvia
Enter
Enterprise Fennia
Euro Center
Euro Cross
Europ Assistance
Europaeske Rejseforsikring
Europaische Reiseversicherung AG
Europe Assistance UK
Europpalainen
Fennia
First Assist
Folksam
Fortis
Gjensidige
Global Voyager Assistance
Hanse Merkur
Helsana
Huk Coburg
IF
IF P&S
Intermutuelles Assistance
Inchcape Shipping Service
Inter Group Assistance Services
Inter Partner Assistance
International Medical Rescue International SOS
J.Van Breda İnternational
Marm Assistance
Medicall
Medic'air International
Medical Claims International
Medical Worldwide Helpline
Mercur Assistance Deutschland GmbH
Mondial Assistance
Neckermann Reiseversicherung
Nordic Assistance
Ohra
Örag
Primary Assist
R+V Krankenversicherung AG
Rega
Remed Assistance
Roland Assistance
Sanitas Assistance
Signal Iduna
SOS International Amsterdam
SOS International Denmark
Sparebank 1 Skaderforsikring AS
Specialty Assistance Services
Tag
Tennant
Terra
Travel Assist Services
Travel Insurance Facilities
Travelsolve Assistance
Tryg
Trygg-Hansa
Turkally
Turva
Tyrol Air Ambulance
Union Krankenversicherung AG
Union Reiseversicherung AG
Vesta
Victoria
Winterthur